הסכם ממון לזוגות חד מיניים

הסכם הממון לזוגות חד מיניים – הקדמה

חוק יחסי ממון משנת 1973 מאפשר לבית המשפט לאשר הסכמים בין בני זוג נשואים בלבד. זוגות מאותו המין אינם יכולים להינשא בישראל ולכן אין באפשרותם לאשר הסכם ממון בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.

בשנת 2004 בית-המשפט לענייני משפחה נתן תוקף ראשוני של פסק דין להסכם ממון של זוג הומואים, וקבע כי המונח "בני זוג" חל גם על בני זוג מאותו מין. השופט בפסק הדין ביסס את קביעתו על הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם בין בני זוג נשואים וידועים בציבור, ולכן אין הוא רואה סיבה לא להכליל גם זוגות חד מיניים ברוח חוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולהעניק זכויות שוות לזוגות הטרוסקסואלים וחד מיניים.

הסכם הממון לזוגות חד מיניים יכול להיקרא גם כהסכם זוגיות או הסכם חיים משותפים או הסכם יחסי ממון אשר יהווה לאותם בני זוג יציבות משפטית ויסדיר את יחסיהם הכלכליים והרכושיים וזכויותיהם במצבים של מוות, פרידה, חלוקת רכוש וכדומה.

תוקף הסכם הממון אצל זוגות חד מיניים 

זוגות חד מיניים החיים ביחד והמנהלים משק בית משותף נמצאים על פי המשפט העברי כבני זוג ידועים בציבור. אין חובה לאשר הסכם ממון בין בני זוג חד מיניים שאינם נשואים בבית משפט לענייני משפחה, לכן במקרה של בני זוג חד-מיניים מספיקה רק חתימתם של בני הזוג על הסכם הממון כדי שההסכם יקבל תוקף משפטי ויחייב את הצדדים לו. 

מצד שני מומלץ לאמת את ההסכם בפני בבית המשפט לענייני משפחה או נוטריון על מנת לתת משנה תוקף.

מי שמפר את הסכם הממון מפר למעשה פסק דין, וניתן לנקוט נגדו צעדים לאכיפת פסק הדין למשל על ידי נקיטת הליכי הוצאה לפועל.

יתרונות בעריכת הסכם ממון אצל זוגות חד-מיניים

  1. הכרה כללית ובפרט משפטית בקשר של בני זוג חד מיניים.
  2. אימוץ ילד של בן הזוג / משמורת ילדים – ישמש כחלק מההליך.
  3. הכרת מוסדות המדינה בהקשר לזכויות והטבות.
  4. מסדיר את מועד תחילת השיתוף וכן מהו הרכוש המשותף לבני הזוג ומהו הרכוש הנפרד.
  5. הבנה לגבי כל צד המבין מהן זכויותיו וחובותיו ביחס לבן הזוג האחר.